Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Futures trading

Фючърсна търговия

Bull-Bear

Цена купува и цена продава

Фючърсните контракти имат две цени: купува и продава. Цена купува е тази по която ще продадете вашите контракти. Цена продава тази по която ще купите вашите контракти. Цена купува е винаги по ниска от цена продава, а спред ("spread" от англ.) наричаме разликата между двете цени. При малко количество на търгувани контракти се получава по-голям спред изразен с по-голяма разлика между цените купува и продава. При по-голямо количество на контракти се постига по-малка разлика между цените продава и продава или по тесен спред. Всеки търговец на фючърси, има интерес от по-тесен спред.

Прочети още: Фючърсна търговия

Фючърсни контракти

Futures-contracts

Фючърсните контракти представляват стандартизирани договори, търгувани на регулиран пазар, за покупката или продажбата на актив или инструмент с доставка на определена дата и предварително зададена цена. Този договор дава както правото, така и задължението на страните да купят или продадат. Разликата с опциите е, че купувачът на опцията има само правото, но не и задължението да го закупят. Фючърсите са строго стандартизирани, като изрично упоменават количеството и качеството на актива, месеца на изтичане на контракта, времето на доставка и всички необходими детайли по транзакцията. В повечето случаи пазарните участници не държат фючърсите до изтичането им, а ги продават преди то да настъпи или съответно купуват, ако са ги скъсили. Основните активи/инструменти по контракта могат да бъдат валути, индекси, метали, петрол, лихви и други стоки и т.н. Прочети още: Фючърсни контракти

Основи на търговията с фючърси

futures

Най-вероятно сте срещали новини за фючърсния пазар, като покачването на петрола или повишаваща се цена на кафето. И вероятно сте се чудили дали можете да печелите пари от това движение на цената. Вие също можете да търгувате директно с ваша собствена сметка на Фючърсния пазар. Той е интересен и различен, защото предлага за търговия контракти върху почти всичко от пшеница и царевица до индекси и лихвени проценти. Можете да печелите както при повишение на цените, така и при техен спад. Фючърсните борси по света въвеждат постоянно нови продукти и нови търговски технологии, за да задоволят инвестиционните интереси на възможно най-много търговци. В днешно време единственото което трябва да направите, е да включите компютъра си, да влезете във вашата сметка и да започнете да търгувате.

Прочети още: Основи на търговията с фючърси

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%