Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Oil

Общи сведения за петрола

oil

Нефтът е единственото течно изкопаемо гориво. За момента той е сред най-важните енергийни източници и най-важната стратегическа суровина за химическата промишленост. Най-големите находища в света на нефта се намират в САЩ, Русия, Саудитска Арабия, Венецуела, Иран, Индонезия и други. Според най-актуалните изследвания световните запаси на нефт са около 150 Gt, от които половината се намират в Близкия изток. Потреблението на нефта расте постоянно, което води до нарастване на ежегодния добив с около 10%. Днес общоприета е теорията за органичния произход на нефта. Според нея източниците за неговото образуване са животински и растителни остатъци, които с времето претърпяват дълбоко редукционни промени при съдействието на анаеробни микроорганизми и при каталитично действие на алумосиликатите. Прочети още: Общи сведения за петрола

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%