Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Indicators

Технически индикатори

technical-indicators

Графиките показват много неща. Понякога обаче графиките са доста неразбираеми. При тези ситуации техническите индикатори са от голяма полза на инвеститорите. Те анализират промяната в цената и я превеждат във формат, който е доста по-лесен за разбиране.

Техническите индикатори са базирани на математически уравнения, които чрез изчисления биват представени нови стойности и нанесени на графиката. Типичен пример за това е 'движещата се средна' (Moving Average), пресмятайки средната цена на даденa валутна двойка и нанасяйки стойностите на графиката под формата на линия. Когато цената на зададения инструмент се променя, съответно и стойността на индикатора се променя. Както можете да забележите, като цяло този индикатор изглажда движенията и не прави резки промени, тъй като стандартно е базиран на по-голям период, но все пак следва основното движение на валутната двойка.

Прочети още: Технически индикатори

Движеща се средна (Moving Average) - индикатор

Moving-Average-indicators

Този индикатор (indicator) се приема като най-фундаментален трендов индикатор, най-вече заради това, че показва посоката на движение на инструмента, така и потенциалните нива на подкрепа или съпротива. Moving average използва средната цена на затваряне на валутната двойка(възможно е да се използва и цена на отваряне или затваряне), като я отбелязва на графиката. Резултатът представлява сравнително изгладена линия. Може да се влиае на стойностите на индикатора като се пренастрои времевата рамка, която се използва за осреднената цена при затваряне. При кратките периоди moving average е с по-рязки движения, докато при по-дълги периоди тя се изглажда.

Прочети още: Движеща се средна (Moving Average) - индикатор

Осцилиращи индикатори (Oscillating indicators)

Oscillating-indicators

Осцилиращите индикатори (indicators), както предполага тяхното име, са индикатори (indicators), които се движат напред и назад докато цените на валутните двойки се покачват и падат. Осцилиращите индикатори (indicators) могат да ви помогнат да определите колко силен е текущият тренд на движението на валутната двойка, също така дали този тренд е в опасност от изгубване на силата на движението и обръщане движението.

Когато осцилиращ индикатор (Oscillating indicator) се придвижи прекалено високо, се приема, че валутната двойка е свръхкупена (т.е. твърде много хора са извършили покупки на  валутната двойка и не са останали достатъчно купувачи на пазара, за да продължат да придвижват цената и нагоре). Това показва, че валутната двойка е изложена на риска да загуби силата на движение на цената и да обърне движението.

Прочети още: Осцилиращи индикатори (Oscillating indicators)

Bollinger bands - индикатор

Bollinger-band

Bollinger band е трендов индикатор (indicators) и показва две неща е себеси както посоката, така и волатилността на валутната двойка. Индикатора (indicators) се състои от две bollinger bands, от долната и горната страна на една moving average. Bollinger bands стандартно са базирани на 20-бара moving average. Прочети още: Bollinger bands - индикатор

Commodity channel index (CCI) - индикатор

CCI-indicators

CCI е осцилиращ индикатор (Oscillating indicator), който може да ви покаже колко бичи или мечи са настроени трейдърите към пазара на една валутната двойка и оценява силата на тези настроения. Като използвате CCI можете да видите волатилността на валутната двойка, по същия начин както я виждате с използването на bollinger bands.

Как се конструира CCI

CCI е базиран както на средната стойност на минали ценови движения, така и на това, колко дълго са останали тези ценови движения встрани от средната стойност. По този начин трейдърите получават индикация на за това колко волатилни са били тези ценови движения. В случай, че средната цена на една валутната двойка се покачва, то CCI също ще се покачи нагоре.

Прочети още: Commodity channel index (CCI) - индикатор

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%