Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Движеща се средна (Moving Average) - индикатор

Moving-Average-indicators

Този индикатор (indicator) се приема като най-фундаментален трендов индикатор, най-вече заради това, че показва посоката на движение на инструмента, така и потенциалните нива на подкрепа или съпротива. Moving average използва средната цена на затваряне на валутната двойка(възможно е да се използва и цена на отваряне или затваряне), като я отбелязва на графиката. Резултатът представлява сравнително изгладена линия. Може да се влиае на стойностите на индикатора като се пренастрои времевата рамка, която се използва за осреднената цена при затваряне. При кратките периоди moving average е с по-рязки движения, докато при по-дълги периоди тя се изглажда.

Moving average сигнали (signals)

Moving average показва сигнали за търговия на дадената валутна двойка, която следва тренда.

Сигнали за откриване на позиция – когато валутната двойка е във възходящ или низходящ тренд и цената се отблъсне от следящата тренда moving average.

Сигнали за затваряне на позиция – когато инвестицията е във възходящ или низходящ тренд, трейдърите обикновенно слагат 'stop loss' поръчка под или над moving average. Когато индикаторът следи тренда, стоп поръчката се премества така, че да следи индикатора. Ако цената пробие moving average, поръчката ще се изпълни и позицията ще се затвори.

Силни страни на moving average:

- Идентифицира простите трендове

- Гъвкава е и може да се наглася така, че да отразява както краткосрочни, така и дългосрочни периоди.

 

Слаби страни на moving average:

- Следват цената на пазара с известно забавяне. Данните при изчисленията са исторически, което не винаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще и то да бъде повторено.

Също така при консолидиращи пазари и папзари„в канал" не може да даде ясни нива на подкрепа и съпротива.

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%