Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Технически индикатори

technical-indicators

Графиките показват много неща. Понякога обаче графиките са доста неразбираеми. При тези ситуации техническите индикатори са от голяма полза на инвеститорите. Те анализират промяната в цената и я превеждат във формат, който е доста по-лесен за разбиране.

Техническите индикатори са базирани на математически уравнения, които чрез изчисления биват представени нови стойности и нанесени на графиката. Типичен пример за това е 'движещата се средна' (Moving Average), пресмятайки средната цена на даденa валутна двойка и нанасяйки стойностите на графиката под формата на линия. Когато цената на зададения инструмент се променя, съответно и стойността на индикатора се променя. Както можете да забележите, като цяло този индикатор изглажда движенията и не прави резки промени, тъй като стандартно е базиран на по-голям период, но все пак следва основното движение на валутната двойка.

Всеки технически индикатор дава различна информация. Всеки трейдър сам избира кои индикатори (indicators) прилягат най-добре на стила им на търгуване, но за тази цел е нужно да се познават различните индикатори. Основният недостатък, който трябва да се има предвид е, че те отразяват исторически данни и следователно има известно забавяне във времето. Въпреки това те предоставят полезна информация.

Техническите индикатори ( Technical indicators ) могат да се разделят на три основни категории:

 

Трендови индикатори

Осцилиращи индикатори

Индикатори за обема на търговия

Трендови индикатори

Както се вижда от самото името, трендовите индикатори следят тренда (посоката) при цената на валутната двойка. Трейдърите правят най-големите си печалби при трендови движения. Обаче е важно да се различава тренда от консолидацията във възможно най-кратък период. Повечето трейдъри гледат да инвестират малко след началото на трендът и да приберат печалбата малко след края на тренда.

Следните индикатори (indicators) са след най-популярните в тази група:

 

Движеща се средна (Moving Average)

Bollinger bands

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%